Informacje o produkcie

Miód Manuka UMF 5+ (MGO 83) 500g

 • Miód o silnych potwierdzonych naukowo właściwościach antybakteryjnych. Zawiera bogactwo składników, które korzystnie wpływają na wzmocnienie odporności, wspomagają procesy lecznicze oraz pomagają w zapewnieniu dobrego samopoczucia.
Miód Manuka UMF 5+ (MGO 83) 500g
Kod produktu: 9421015060116
status_icon
Produkt dostępny w małej ilości
135.00 / 1szt.
In stock

Sprawdź dostępność produktu w naszych sklepach

Możesz kupić ten produkt a następnie odebrać go w jednym z naszych sklepów w Twojej okolicy. Sprawdź, w których punktach produkt jest dostępny. Sprawdź dostępność

 

MIÓD MANUKA UMF 5+ (MGO 83) 500g

 

 

Składniki:  100 % miód naturalny.


Gwarancja jakości: www.umf.org.nzwww.foodsafety.govt.nz/ 


UMFHA      GMP    RMP    


 

Prawdziwe zdrowie i piękno zaczyna się od wewnątrz - rozpocznij podróż z naszym miodem manuka umf w czystej postaci. Ta super żywność  zaopatrzy Twój organizm w  cały szereg prozdrowotnych komponentów. Jego głównym składnikiem są węglowodany, oprócz kwasów organicznych i flawonowych znajdują się w nim również witaminy i mikroelementy. O jego wyjątkowym działaniu zdrowotnym decyduje natomiast obecność substancji antybakteryjnych, których stężenie ze szczególną dokładnością określane jest przy pomocy badań w certyfikowanych laboratoriach w Nowej Zelandii.

 

NZ Health Naturally jest rodzinną, pochodzącą z Nowej Zelandii firmą, dla której produkcja miodu jest najwyższą wartością. Każda partia miodu jest traktowana z taką samą starannością. Przed zapakowaniem i oznaczeniem miód jest badany przez niezależne laboratoria. Towar dostarczany jest do Europy wraz ze wszystkimi certyfikatami, stąd pewność, że miód jest oryginalny i posiada właściwości antybakteryjne zgodne z opisem. Choć każda z próbek ma różną zawartość czynnika UMF®, co przez niektórych jest przedstawiane, jako wada i dowód fałszerstwa, oszustwa itp, to jednak wynika z naturalnego charakteru produkcji miodu. Pszczoły, jak to pszczoły zbierają nektar z różnych kwiatów. Im bardziej upodobają sobie kwiaty drzew manuki, tym jest wyższa zawartość czynnika antybakteryjnego. Stąd każdorazowe badanie partii przed przystąpieniem do dalszego etapu produkcji. Miód o najwyższym stężeniu najtrudniej uzyskać, dlatego też jego cena jest najwyższa, ale też i co najważniejsze posiada największą skuteczność.

Manuka to nazwa krzewu rosnącego w Nowej Zelandii. To właśnie z kwiatów tych endemicznych krzewów pszczoły zbierają nektar, a potem produkują ten niezwykły miód.Maorysi używają tego miodu do leczenia wielu schorzeń od wielu lat. Jednak by przekonać pacjentów na całym świecie o silnych właściwościach antybakteryjnych nowozelandzkiego miodu potrzebowano dowodów. W związku z tym zaczęto prowadzić wiele badań laboratoryjnych mających na celu naukowe udowodnienie silnych właściwości antybakteryjnych zawartych w miodzie Manuka. Profesor Peter Molan z Uniwersytetu Waikato wynalazł metodę testowania, która pozwala udowodnić siłę miodu Manuka. Opracował on wiarygodny test, który pozwala ocenić różne poziomy właściwości antybakteryjnych miodu Manuka w zależności od wyprodukowanej partii miodu. Prof. Molan nazwał poziom właściwości antybakteryjnych miodu Manuka, Unikalnym Czynnikiem Manuka – UMF® (Unique Manuka Factor) i takie określenie jest obecnie stosowane do określania siły miodu Manuka. Metoda prof. Petera Molana polega na określeniu siły miodu Manuka i porównaniu jej do siły działania fenolu. W związku z tym numer, który towarzyszy w określaniu siły miodu Manuka UMF (np. 10+ ) odpowiada sile działania 10% roztworu fenolu.


Wraz z upływem lat, ze zwiększonym zapotrzebowaniem na miód Manuka na całym świecie oraz z coraz częściej występującą nieuczciwością niektórych producentów miodu Manuka, powstała potrzeba chronienia marki miodu Manuka. W związku z tym powstała organizacja UMFHA (Unique Manuka Factor Honey Association) dawniej zwana AMHA (Active Manuka Honey Association), która jest jedynym właścicielem znaku UMF®. Organizacja UMFHA zrzesza kilkudziesięciu producentów miodu. To właśnie ta organizacja, zajmuje się badaniem każdej wyprodukowanej partii miodu i nadawaniem jej określonego w zależności od wykrytej siły miodu, czynnika UMF®. Producenci, którzy obawiają się poddać rygorystycznym badaniom organizacji UMFHA nie mają prawa używać znaku UMF®. Obecnie występują dwa znaki graficzne UMF® (na zdjęciu).


Powstają również inne systemy pomiaru siły miodu takie jak, AAH, ACTIVE, AMF, MGO, UMB i inne. Każda z tych metod badania właściwości miodu ma zarówno swoich zagorzałych zwolenników, jak i przeciwników. W ojczyźnie miodu manuka – Nowej Zelandii od lat trwa spór na temat tego, która z metod daje pełniejszy obraz produkowanego miodu.

 

Dlaczego wybraliśmy miód UMF®, a nie MGOTM?


Różnica pomiędzy znakiem towarowym ® i TM  - objaśnienie z prawa handlowego


®  oznacza znak towarowy, który jest zarejestrowany, zastrzeżony i prawnie chroniony.


TM  jest to znak towarowy producenta, który nie jest zarejestrowany.


  

Stowarzyszenie UMFHA zrzesza ok 70% producentów Nowozwelandzkiego miodu manuka, którzy poddają badaniom w niezależnych laboratoriach każdą partię miodu. Z drugiej strony producent miodu MGOTM, który posiada własne laboratoria i dysponuje własnymi pasiekami.

Promowany system badania właściwości miodu opiera się na jednym z czynników (methylgloaxal), ale nie jedynym. Zawarty w miodzie synergetyk, który pomijają dystrybutorzy miodu MGOTMpotrafi nawet dwukrotnie wzmocnić działanie methylogloaxalu. Opublikowane w roku 2009 w "Czech Journal of Food Sciences" badania pokazują, że zbyt duży rozkład prób nie pozwala na jednoznaczne określenie przelicznika MGO na NPA, stosowanego przez niektórych dystrybutorów miodu manuka MGOTM.

 

Aktywność antybakteryjna

Źródło: Atrott, J. and T. Henle "Methylglyoxal in Manuka Honey – Correlation with Antibacterial Properties", Czech Journal of Food Sciences Vol. 27, 2009, Special Issue S163-S165.


Na powyższym wykresie widać wyraźnie, że podawany przelicznik MGO 400 na NPA 20 jest niewiarygodny, ponieważ próbka miodu osiąga zbyt duży rozkład od 16 do 24 NPA, przy MGO 500 rozstęp przyjmuje wartości NPA od 18 do 25, a nie można przecież stosować matematycznego uśredniania wyników lub wybierania maximum w zależności od upodobania.


Różnica pomiędzy UMF®, MGOTM?


Skąd będziesz wiedzieć, że kupujesz produkt, który zawiera unikalne cechy zawarte tylko w niektórych miodach?


Stowarzyszenie UMF® Honey Association proaktywnie opracowało MIĘDZYNARODOWY PROGRAM WERYFIKACJI LABORATORYJNEJ, aby zagwarantować bezpieczeństwo standardu, chroniąc tym samym konsumentów na etapie sprzedaży i zapewnić dystrybutorom weryfikację.

Program ten korzysta z szeregu udowodnionych metod analitycznych w celu wyliczenia rzeczywistego poziomu aktywności nienadtlenkowej (NPA) w miodzie manuka, porównując ją ze standardem fenolowym (Miód manuka UMF® 10 będzie posiadał aktywność nienadtlenkową równą 10% roztworowi fenolu w wodzie).

 

W skład testów wchodzą:

* Badanie metodą dyfuzyjno-studzienkową jako bezpośrednia miara aktywności.

* Badanie stężenia metyloglioksalu (chemicznego markera, który odgrywa rolę w aktywności miodu manuka).

Miód manuka obdarzony tą unikalną aktywnością nienadtlenkową jest substancją bardzo złożoną, ale nauka pomogła nam odkryć więcej markerów, które umożliwiają zrozumienie natury tego konkretnego rodzaju miodu.

Istnieje związek pomiędzy stężeniem metyloglioksalu, a wartością NPA mierzoną badaniem metodą dyfuzyjno-studzienkową.

 

UMFHA udostępniła na swojej stronie internetowej oficjalną tabelkę przedstawiającą przeliczenie zawartości MGO na NPA. Klikając na ten link będą mogli Państwo sami sprawdzić stężenie miodu.

 

UMF® jest uznawany za najpopularniejszy system pomiaru właściwości Miodu Manuka, ponieważ nie ogranicza się do badania tylko jednego składnika w miodzie, ale badany jest obecny w Miodzie Manuka ogólny poziom aktywności.


Korelacja pomiędzy zawartością NPA, a MGO:

Korelacja

Korelacja UMF do MGO

 

Żródło: Corrigendum to ‘‘Isolation by HPLC and characterization of the bioactive fraction of New Zealand manuka (Leptospermum scoparium) honey” [Carbohydr. Res. 343 (2008) 651]. Christopher. J. Adams, Cherie H. Boult, Benjamin J. Deadman, Judie M. Farr, Megan N. C. Grainger, Merilyn Manley-Harris *, Melanie J. Snow


Powyższa zrecenzowana naukowo i opublikowana praca, została zweryfikowana w następujący sposób:

 • Próbki podzielono w sposób losowy i wysłano je do wiodącego laboratorium w Wielkiej Brytanii, w którym sprawdzono je metodą biologiczną oraz oznaczono marker chemiczny, metyloglioksal; wysłano je także do obydwu nowozelandzkich laboratoriów. Wyniki testów potwierdziły powyższą korelację.
 • Drugi zestaw próbek podzielono w sposób losowy i wysłano je do dwóch laboratoriów w Australii i dwóch w Nowej Zelandii. Wyniki po raz kolejny potwierdziły powyższą korelację.
 • W ciągu ostatniego roku AMHA wysyłało także próbki do dwóch laboratoriów w Nowej Zelandii. We wszystkich przypadkach testy biologiczne i chemiczne potwierdziły powyższą korelację.

Próbki sprawdzone w tych testach przyjmują wartości z reprezentatywnego zakresu od NPA 5 do NPA 23.


RMP Certyfikat:

Rolą Nowozelandzkiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności NZFSA  (ang. The New Zealand Food Safety Authority’s)  http://www.foodsafety.govt.nz  jest ochrona wszystkich konsumentów żywności i produktów pochodnych wytwarzanych w Nowej Zelandii, niezależnie od tego, gdzie na świecie się oni znajdują. Do zadań NZFSA należy dbanie o to, aby żywność wytwarzana w Nowej Zelandii spełniała wszelkie wymogi formalne dotyczące bezpieczeństwa i jakości produktów. NZFSA stworzyło Program Zarządzania Ryzykiem RMP (ang. Risk Management Programme), do celów którego należą: rozpoznawanie, kontrola, eliminowanie lub minimalizowanie niebezpieczeństw i czynników ryzyka - tak, aby produkty pochodzenia zwierzęcego (w tym produkty pszczele) nadawały się do użytku zgodnie z ich przeznaczeniem, na podstawie części 2 nowozelandzkiej Ustawy o produktach pochodzenia zwierzęcego. Produkty wytwarzane przez NZ Health Naturally (eksportera miodów manuka do Polski) spełniają wszelkie wymagania podlegające ocenie w procesie certyfikacji RMP.

 

Certyfikat serii: 

Każda partia produkowanego miodu jest badana przez niezależne laboratoria. Od wyniku badania zależy, jak oznaczony zostanie miód. W celu upewnienia się, że wyniki są wiarygodne, próbki są badane w różnych laboratoriach między innymi.:  Hill Laboratories i Eurofins NZ Laboratory.  Na Twoje życzenie możemy dostarczyć certyfikat jakości do konkretnej partii zakupionego miodu.

 


Miód o silnych potwierdzonych naukowo właściwościach charakterystycznych dla miodu Manuka. 

Charakteryzuje się szczególnie wysoką zawartością czynnika UMF, co czyni go najbardziej poszukiwanym miodem Manuka w Nowej Zelandii. Najbardziej ceniony jest przez osoby, które chciałyby utrzymać swój układ pokarmowy w dobrym stanie. Miód z wysoką zawartością czynnika UMF doskonale nadaje się do utrzymania zdrowego stanu skóry, ale także wykazuje dobroczynne funkcjonowanie dla układu odpornościowego. 

 

Jakie korzyści może przynieść dla Ciebie spożywanie miodu manuka umf? 

 • jest pomocny w utrzymaniu dobrego stanu układu pokarmowego,
 • posiada wyjątkowo korzystny wpływ na układ oddechowy,
 • szczególnie pomocny w utrzymaniu zdrowej skóry,
 • posiada dobroczynny wpływ na system odpornościowy,
 • może poprawiać Twoje ogólne samopoczucie.

 

Specyfikacja: Super żywność, raw, wolna od GMO, bezglutenowa, bez dodatków chemicznych.

Kraj pochodzenia: Nowa Zelandia.

Warunki przechowywania:  Suche i chłodne i miejsce.

Rekomendowane zastosowanie: Miód należy stosować 2-3 razy dziennie 1/2 godziny przed posiłkiem. Najbardziej skuteczny w działaniu jest rozpuszczony w 1 szklance letniej wody. Można go stosować zarówno wewnętrznie jak i zewnętrznie. 

Informacja dodatkowa:

Miód Manuka UMF® nie jest produktem posiadającym właściwości produktu leczniczego w rozumieniu przepisów Prawa farmaceutycznego. W przypadku jakichkolwiek schorzeń pacjent powinien znajdować się pod stałą kontrolą lekarza specjalisty. 


Uwaga! 

 • Nie należy podawać miodu dzieciom poniżej pierwszego roku życia oraz osobom uczulonym na produkty pszczele
 • Miód Manuka nie jest lekiem, ani substytutem leku.

 

Polecane korzyści zdrowotne: Wzmocnienie odporności, naturalna energia, zbilansowana flora jelitowa, dobry nastrój i odprężenie, zdrowa skóra, włosy i paznokcie.

Polecane dla: Osób osłabionych.

 

Większości  z  nas brakuje snu, jesteśmy nieustannie w ruchu i  w ciągłym stanie zmęczenia z powodu naszego stylu życia. Aby poczuć się lepiej lub jeśli na co dzień zdrowo się odżywiasz dołącz nasz  miód manuka umf do Twojego jadłospisu.

 

 *batonik do wyboru jeden z czterech dostępnych smaków

 

Więcej informacji znajdziesz w zakładce: Kompendium wiedzy o roślinach > Manuka

 


 

 


Opinie użytkowników
Zapytaj o produkt:

Jeżeli powyższy opis jest dla Ciebie niewystarczający, prześlij nam swoje pytanie odnośnie tego produktu. Postaramy się odpowiedzieć tak szybko jak tylko będzie to możliwe.

E-mail:
To pole jest wymagane do złożenia zamówienia.
Pytanie:
To pole jest wymagane do złożenia zamówienia.
pola oznaczone - To pole jest wymagane do złożenia zamówienia. - są wymagane
Poleć ten produkt:

Jeżeli chcesz poinformować swojego znajomego o produkcie, który Twoim zdaniem może go zainteresować, skorzystaj z poniższego formularza.

Do:
To pole jest wymagane do złożenia zamówienia.
Możesz podać więcej adresów e-mail, rozdzielając je przecinkami
Podpis:
To pole jest wymagane do złożenia zamówienia.
Treść:
To pole jest wymagane do złożenia zamówienia.
pola oznaczone - To pole jest wymagane do złożenia zamówienia. - są wymagane
Strona thenaturefarm.pl korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Stosujemy je w celach zapewnienia maksymalnej wygody użytkowników przy korzystaniu z naszego serwisu. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Pozdrawiamy, zespół the nature farm.
Zamknij
pixel